Informasjon om koronavirus situasjonen for DNT Nedre GLOMMA

Vi følger DNT og helsemyndighetenes anbefalinger  angående smittevern  og avlyser alle fellesaktiviteter som møter, kurs, turer og dugnader til og med 30.4. 

ØSTTORP HYTTA ER STENGT

Det er ikke lenger mulig å booke Østtorphytta. DNT Sentralt fraråder besøk på DNT -hytter grunnet rådende situasjon, koronavirus, dette gjelder også vår "Østtorphytta".

Ta heller en tur i ditt nærområde, gå på tur alene. Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler har alle fine områder for en nærtur. Ta en tur i parken – i boligområdet – langs kysten eller i skogen.

VIKTIG INFORMASJON OM ENDRINGER I VÅRT PLANLAGTE TURPROGRAM

I vårt turprogram for 2020 blir det endring av planlagte turer og arrangement under mars og april måned grunnet korona-virus.

DNT Nedre Glomma avlyser alle felles turer, arrangementer og dugnader, foreløpig ut april måned. Ny informasjon blir gitt ved endringer i situasjonen.

MEDLEMSKONTORET HOLDES STENGT

DNT Nedre Glomma sitt medlemskontor i lokalene, Torget 5, 1705 Sarpsborg, holder stengt tom 27. mars. Dette kan eventuelt bli forlenget. Du kan fortsatt nå oss på e-post: nedreglomma@dnt.no eller telefon: 400 23 137