Årsmøtepapirer

DNT Nedre Glomma avholder årsmøte 

Årsmøtepapirene er nå klare, og kan lastes ned her:

Skrevet av Magne Kværum 14. mars 2016