Byggeprosessen med Østtorphytta

Her er noen glimt fra historien med bygging av Østtorphytta.

Fellestur til det gamle bygget på Østtorp.
Fellestur til det gamle bygget på Østtorp.

Vi er i gang med bygging av DNT Nedre Glommas hytte på Østtorp!

Endelig er alle dokumenter for bygging av hytta vår på Østtorp  godkjent i kommunen.

På grunn av antatt store problemer med mugg i det gamle bygget har vi valgt å sette opp en helt ny hytte. Det er gjort avtale med Solhytten om et bygg på ca 80 kvm. (se bildet).

Grunnarbeidet vil starte om noen uker, det vil bli lagt opp ny strøm tilførsel inn til området og det er boret etter vann. Brønnen gir ca 200 l/time, ingen usmak på vannet og det vil rutinemessig bli tatt ut vannprøve for kjemisk og bakteriologisk innhold.

Boligdelen av den gamle bygningen vil etter hvert bli revet. I uthus-delen vil vi lage utedo og også ha god lagerplass.
Det er et stort økonomisk løft og det er søkt om tilskudd fra fire ulike fond og vi håper uten å vite noe som helst at vi kommer i betraktning for en betydelig økonomisk støtte.
Mye av arbeidet blir satt bort til fagfolk og byggefirma. Vi trenger likevel en pool av personer som kan bidra med dugnad. Det skal legges ned rør og ledninger og selv om mye foregår med maskiner trengs også «handmakt» i perioder. Utearealer skal ryddes og bygges opp, det skal males innvendig og utvendig og utedo må mures opp.

Illustrasjon av Østtorphytta
Illustrasjon av Østtorphytta
Plantegning
Plantegning

5.2.16 Ringmur er ferdig. Det er klart for støping av plate.

2.4.16 Nesten ferdig utvendig

Litt tørke så kan hytta beises. Dugnadsgjengen var der i dag og drøftet bygging av utedo, Noen oss drar opp en formiddag og brenner rusk og rask. Jeg legger ut dato og tid her så følg med. Bli med om du kan. Vi lurer på hvilken farge det blir utvendig. Flott blir det i hvert fall.