Byggeprosessen med Østtorphytta

Her er noen glimt fra historien med bygging av Østtorphytta.

Fellestur til det gamle bygget på Østtorp.
Fellestur til det gamle bygget på Østtorp.

Byggingen av DNT Nedre Glommas hytte på Østtorp!

Dokumenter for bygging av hytta vår på Østtorp ble godkjent i kommunen.

På grunn av antatt store problemer med mugg i det gamle bygget valgte vi å sette opp en helt ny hytte. Det ble gjort en avtale med Solhytten om et bygg på ca 80 kvm. (se bildet).

Grunnarbeidet startet kjapt opp, og det ble lagt opp ny strøm tilførsel inn til området og det ble boret etter vann. Brønnen gir ca 200 l/time, ingen usmak på vannet og det blir rutinemessig tatt ut vannprøve for kjemisk og bakteriologisk innhold.

Boligdelen av den gamle bygningen ble revet. I uthus-delen ble det en utedo og god lagerplass.

Dette var et stort økonomisk løft og det ble søkt om tilskudd fra fire ulike fond. 

Mye av arbeidet ble satt bort til fagfolk og byggefirma. Vi trengte likevel en pool av personer som kunne bidra med dugnad og det fikk vi. Det ble lagt ned rør og ledninger og selv om mye foregikk med maskiner trengs også «handmakt» i ulike perioder. Utearealer ble ryddet og det ble bygd opp, det ble malt innvendig og utvendig og utedo ble murt opp. 

Illustrasjon av Østtorphytta
Illustrasjon av Østtorphytta
Plantegning
Plantegning

5.2.16 Ringmur ble ferdig. Det ble klart for støping av plate.

2.4.16 Nesten ferdig utvendig

Hytta ble beiset. Dugnadsgjengen var der og drøftet bygging av utedo, Noen oss dro opp en formiddag og brente rusk og rask. Flott ble det i hvert fall.