dnt nedre glomma junior

Nytt av året 2020 er at DNT Nedre Glomma og DNT Vansjø samarbeider om et turprogram for Juniorgruppa. Håpet er at vi skal klare å bygge bro mellom Barnas Turlag og DNT Ung. 

Vi ser for oss aldersgruppa fra omtrent 10-15 år. Dette er ei aldersgruppe hvor det skjer mye på alle vis, og interessen for frilufsliv må ofte vike for andre interesser og gjøremål. Det kan være en utfordring å konkurere med gaming, kjærester, skole og idrett som tar mer og mer tid jo eldre ungdommen blir.

Ønsket er å få til ei gruppe som har det sosialt hyggelig sammen og som ønsker å møtes, og så må vi legge til rette for spennende møteplasser! For å få til dette trenger vi hjelpen av dere der ute! Vi trenger både ungdom og foreldre som kan tenke seg å bidra både til det sosiale og til å finne og arrangere spennende og gjerne litt utfordrene møteplasser.

Vi håper arrangementene våre treffer og at ungdommen har lyst til å være med oss på tur! De fleste turene er tenkt med foreldre, men vi får se hva vi får til gjennom året, og hva selv ungdommen ønsker. 

De aller fleste arrangementene våre er gratis for medlemmer og det vil stå bemerket i programmet i tilfellene det koster noe. 


Sjekk ut DNT Nedre Glommas Facebook gruppe her!

Kontakt Mobil E-post
Ellen Kokkim +47 924 17 808 barnas@dntnedreglomma.no

DNT Nedre Glomma har i 2021 mottatt midler til friluftsaktivietter for barn og unge, fra Viken Fylkeskommune.