Frivillig i DNT nedre glomma?

Foto: Margrete Wøien

Hva er Norge uten frivillig innsats? Så også for Østtorphytta. Våren 2019 ble gapahauken vår ferdig med benker, bord og bålplass. Viktigste av alt er likevel det sosiale, kaffepausene og nistepakkene. Det kreves bare lyst til å delta for å være med i dugnadsgruppa. Det trengs verken fagbrev eller "handyman" kompetanse for å være med. Det er plass til flere!

Turleder

Hyttedugnad

Stidugnad