Trøsken og Ravnsjøkart 

12. mars 2020 ble det lansert et nytt turkart som dekker flere flotte turområder i Sarpsborg, Råde og Hvaler. Kartet er et samarbeide mellom DNT Vansjø, Trøsken IL og DNT Nedre Glomma.

Du finner kartet på DNT Nedre Glomma sitt medlemskontor i Sarpsborg (stengt grunnet coronavirussituasjonen) og hos Nordli Sport i Trøsken.

Kartet omfatter blant annet hele Kjerringåsen - og Trestikkåsen i Sarpsborg. Ravnsjøområdet og Sæbyvannet i Våler samt deler av Råde er også med. 

Kartet har to sider. Den ene viser stier, mens den andre siden tar for seg skiløypene som kjøres opp i vintermåneder. På kartet er også kulturhistoriske steder behørig merket som for eksempel forminner og gravhauger. På kartet er det dessuten brukt mange gamle stedsnavn.