Tur og kultur

Tur og Kulturgruppa arrangerer varierte fellesturer for folk som søker et turfellesskap, og som kanskje i tillegg vet å sette pris på den kunnskapen mange av våre turledere ønsker å dele med turdeltakerne.
Noen turer går på stier og grusveier mens andre går i terrenget der det vil være umulig å ha med barnevogn. Husk å lese turbeskrivelsen nøye slik at du velger en tur som passer for deg.

Mange av våre turer ledes av turledere som har spesiell kulturfaglig, naturfaglig eller historiskfaglig kunnskap. For andre turer er det turen i seg selv som er målet.

Felles for alle turene er at vi tilbyr mosjon, naturopplevelser og frisk luft sammen med likesinnede.


De fleste turene er lagt til søndager, og er lokale dagsturer i Østfold. De varer i ca. 3-4 timer inkludert matpause. Vi tilbyr også sykkelturer for dem som ønsker det.  Det arrangeres også 2 lengre dagsturer på lørdager i år. Den ene til Hornborgasjön (tranedans m.m.) i Sverige og den andre langs Akerselven i Oslo. Begge har egen påmelding.

Det er bare å møte opp på de fleste TUR OG KULTUR-turene. Møtetidspunktet er klokken 11.00. Enkelte turer har begrenset deltakerantall, og krever påmelding. Dersom du da blir forhindret i å møte, er det fint om du melder avbud, slik at de på ventelisten kan kontaktes.

Turene vil bli annonsert i Fredrikstad Blad og Sarpsborg Arbeiderblad. Hjemmesiden vår vil inneholde oppdatert turinformasjon, og Facebooksiden vil gi mer informasjon om turbeskrivelsen dersom den avviker noe fra det som står i turprogrammet.

For nærmere informasjon ta kontakt med turleder, eller Gunnhild Ristesund, tlf: 932 35 498.


Sjekk ut DNT Nedre Glommas Facebook gruppe her!

Kontakt Mobil
Gunnhild Ristesund 932 35 498
Tur til Bratliparken
Tur til Bratliparken Foto: Tove Lader