Tur og kultur

Tur- & kulturgruppa byr på turer som skaper gode turopplevelser for folk flest. Som navnet sier kombinerer vi turopplevelsene med kulturelle innslag, men vi arrangerer også turer der selve turen er målet.

Turene går i lokalmiljøet i Nedre Glomma, i Østfold/Bohuslän og enkelte turer til andre deler av landet. Turene passer for folk flest, men noen av turene kan være mer krevende.

Turer er åpne for alle, men overnattingsturene krever medlemsskap i DNT. Dagsturene er lagt til søndager og overnattingsturene til en helg. Turene finnes her på hjemmesiden, i turprogrammet og annonseres tirsdager i Fredrikstad Blad og Sarpsborg Arbeiderblad.

Sjekk ut DNT Nedre Glommas Facebook gruppe her!

Kontakt Mobil
Gunnhild Ristesund 932 35 498
Foto: Ingolf Lauritzen
Tur til Bratliparken
Tur til Bratliparken Foto: Tove Lader