Årsmøtedokumenter - DNT Nedre Glomma

Her finner du dokumentene til årsmøtet .  Selve årsmøtet er utsatt inntil videre.

DNT Nedre Glomma utsetter årsmøtet inntil videre grunnet corona situasjonen. Det vil bli innkalt til årsmøte så snart situasjonen tillater det. Det sittende styret fortsetter inntil videre i sine funksjoner.  Med vennlig hilsen Styret, DNT Nedre Glomma. 

Årsmøte 2020 agenda og årsmelding

Skrevet av Anna-Boel Andersen 18. mars 2020