Årsmøte 27. mai 18:30

Styret innkaller herved til årsmøte i DNT Nedre Glomma. Du finner nå årsmøte dokumentene her. Årsmøte avholdes 27. mai, kl. 18.30.

DNT Nedre Glomma sitt styre utsatte det planlagte årsmøte 25. mars grunnet korona pandemi.  Det er nå besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams.

Årsmøte dokumenter ​​​​​​​


Alle som ønsker å delta bes registrere seg innen: 21. mai – klikk på linken her for påmelding. Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside. Vi oppfordrer alle til å ha dokumentene fysisk tilgjengelige.

Det digitale årsmøte vil kun behandle årsmeldinger fra styret og turgrupper, regnskap, budsjett og valg. Innkomne forslag til årsmøte planlagt 25. mars, 2020 – blir flyttet til eventuelt ekstraordinært årsmøte dersom det kan avholdes senere i høst.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan DNT Nedre Glomma kontaktes på e-post: nedreglomma@dnt.no

Velkommen til årsmøtet!


Med vennlig hilsen

Styret i DNT Nedre Glomma